Konkurransevilkår

1. Kampanjeansvarlige
Kampanjen arrangeres av Nortura SA i samarbeid med Pulse Communications AS.

2. Om kampanjen
Kampanjen og konkurransen foregår i perioden 21.08-20.09 2020

Kampanjen foregår i butikk og i sosiale medier. Du deltar i konkurransene ved å dele ditt middagstips i kommentarfeltet på konkurranseposten som legges ut på Prior sin Facebookside: www.facebook.com/PriorNorge

Vi trekker 4 vinnere av en måneds middagsbudsjett. Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som deltar. Premien utbetales ved pengeoverføring av 6000 kr.

Alle vinnerne kontaktes på Facebook. De må respondere innen en uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen. Premiene kan ikke selges videre.

3. Gyldig deltagelse
Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte.

PERSONVERNERKLÆRING FOR PRIOR – SOMMERKAMPANJE

Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen ta kontakt med deg på Facebook, for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet, vil vi kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lover, forskrifter, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen, vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. Selskapet er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger, eller opplysningene dine endres, ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Nortura SA (org.nr. 938 752 648). Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på e-post: firmapost@nortura.no.

Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.