Vår dyrevelferdsoppfølging bygger på regler og prosedyrer som stiller krav til oppfølging på alle ledd i hele verdikjeden. Det er avgjørende for tilliten til norsk mat at alle som jobber med dyr følger opp at dyra blir godt ivaretatt.

PRIOR har egne veterinærer og rådgivere med spisskompetanse på de ulike dyreslagene og er sentrale i vårt arbeid med dyrevelferd. På sidene under kan du lese mer om hvordan dyrevelferden ivaretas. Ingen er tjent med dårlig dyrevelferd, hverken dyra, bonden eller vi.

Hva er et program for dyrevelferd?
Derfor trives kyllingen