Bærekraft handler om å utnytte de ressursene vi har, lokalt, fullt ut, og på en så effektiv og miljøvennlig måte som mulig. Dette jobber Prior hele tiden med å forbedre.