Ross 308 er den mest brukte slaktekyllingen i Norge og Europa, dette er også den kyllingen PRIOR benytter i sin produksjon. Kyllingene holdes i beskyttede omgivelser med stabil tilgang til fôr og vann og har mulighet til å utøve naturlig adferd ved at bonden bruker såkalt miljøberikelse som øker aktiviteten og stimulerer til naturlig atferd. Det viktigste for kyllingen er god helse, mulighet til naturlig adferd og at den trives og mestrer sine omgivelser.

Under norske forhold er det relativt små målbare forskjeller mellom Ross 308 sammenlignet med saktere voksende typer når det kommer til for eksempel dødelighet.

Fremtidens kyllingproduksjon vil kreve en større grad av variasjon og tilrettelegging i driftsformer og rase / type kylling. PRIOR jobber i dag med en introduksjon av saktere voksende kylling til NorgesGruppens butikker.

PRIOR har vært en pådriver for å forbedre norsk kyllingbransje over tid, og har jobbet med forbedringer i norske kyllinghus i mange tiår. Dette har blant annet ført til at vi nå bruker miljøberikelser, eller trivselstiltak, slik at kyllingene har et mer variert levemiljø som gir økte muligheter for naturlig atferd. Kursing av fjørfebønder i dyrevelferd har også vært en viktig satsing. Nortura har også egne fjørfeveterinærer og husdyrfaglige rådgivere som bøndene kan støtte seg på i sitt daglige arbeid.

PRIORs eier Nortura produserer både saktere voksende kylling og standard norsk kylling, og har gjort dette i mer enn 14 år. Begge typer møter dagens krav til god dyrevelferd på en god måte. Under norske forhold er det relativt små forskjeller mellom de ulike kyllingtypene, viser tall fra Norturas produksjoner.

Verdikjede

Nortura og PRIORs verdikjede for kylling begynner helt tilbake før foreldredyra klekkes. Vi mottar egg fra kvalitetssikrede besteforeldreflokker i Sverige og Skottland. Eggene legges til ruging i vårt foreldredyrsrugeri. De nyklekte foreldredyra holdes hos oppalere fram til de er voksne, og deretter hos rugeeggprodusenter, der de tilbringer hele sitt voksne liv. Foreldredyra legger egg som leveres til slaktekyllingrugerier i Solør i Innlandet, og Hå på Jæren. Derfra leveres nyklekte kyllinger til slaktekyllingprodusentene. Vi har 275 slaktekyllingprodusenter på Østlandet, Sør-Vestlandet, og i Trøndelag, som driver små og store besetninger. Slakteriene våre for kylling ligger på Hærland i Østfold, Elverum i Innlandet og på Hå i Rogaland.

Verdikjede kylling PRIOR