Salmonellafrie egg, kylling og kalkun – det er vi stolte av

Salmonella er en bakterie de fleste av oss har hørt om, men de færreste har opplevd smitten selv. Takket være godt arbeid fra den norske kyllingbonden og veterinærmyndighetene er den norske kyllingen, kalkunen og norske egg salmonellafrie.. Det har vi vært stolte av i mange år, og vi skal selvfølgelig sørge for at det fortsetter slik.

Vi stenger Campylobacter ute

En annen bakterie som kan gi magetrøbbel er Campylobacter. Denne finnes faktisk overalt i naturen, for eksempel hos viltlevende fugler og dyr, eller i ubehandlet drikkevann. Det er svært sjelden man opplever utbrudd av campylobacter som skyldes norsk fjørfekjøtt For å unngå denne typen matsmitte er hovedstrategien å holde kyllingen innendørs for å stenge bakteriene ute. Kravene til skifte av klær og håndvask når du skal inn i et kyllinghus bygger på samme strenge prinsipper som t når du skal inn på operasjonsstua.

Det jobbes svært systematisk for å holde smitterisikoen så lav som mulig, og forekomsten av campylobacter er på godt under 5% i Norge. Flere steder i verden er kan tallene være 5-15 ganger høyere enn det norske nivået.

Antibiotikafritt – en lang historie

Antibiotika brukes til å ødelegge og stoppe veksten av bakterier, og redder millioner av menneskeliv hvert år. Det siste tiåret har det vært økt fokus på å redusere bruken av antibiotika fordi man frykter at høy og unødvendig bruk for å forebygge dyresykdommer indirekte påvirker hvor godt antibiotika fungerer på oss mennesker.

I Norge har vi strenge regler for bruk av antitiotika på dyr og den norske kyllingen ligger helt i tet på verdensbasis. Hos oss har vi en nullvisjon for antibiotika, og det er kun under 1 promille av kyllingeflokkene som behandles med antibiotika og da kun når det er nødvendig.

Utfasing av Narasin og eliminering av antibiotikaresistens

Nortura var tidlig ute med å fase ut bruken av antibiotikabeslektede narasin, som tidligere ble tilsatt i fôret.

Gjennom systematisk og godt samarbeid mellom rugeri, kyllingbonde, fôrprodusenter og veterinærer har vi lykkes godt med ufasingen, samtidig som vi har bevart den gode helsetilstanden. Til nå er Norge det eneste landet i Europa som har satset på og lykkes med slik utfasing hos kylling. Sommeren 2022 fullførte vi også utfasingen av den beslektede fôrtilsetningen monensin fra kalkunfôret. PRIOR er så langt vi vet alene i Europa om å ha tatt også dette skrittet i videreutviklingen av produksjonen.

Verdens beste dyrehelse

Vi sier ofte at dyrehelsa i Norge er blant verdens beste. Men hvorfor er den egentlig det, og hvordan måler man dyrehelse?

Hos kylling ekan vi enklest måle dette på bruken av antibiotika, forekomst av antibiotikaresistens og behovet for vaksiner.

Grunnene til vår gode dyrehelse er mange. Vi har en lang tradisjon for å tenke forebygging fremfor behandling, og det er kanskje den viktigste faktoren.