Vi i PRIOR har i flere år jobbet med å bytte plasten i emballasjen på ferskvare for kyllingfilet, og har nå faset ut ikke-gjenvinnbare materialer på alle våre kyllingfilet pakninger. Fra å ha 2 ulike plasttyper i en enkelt skål til nå å ha én type plast, monoplast, blir mer enn 330 tonn plast tilgjengelig for gjenvinning hvert eneste år.

Skålene i monoplast er utviklet sammen med ledende leverandører i markedet og tilfredsstiller kravene til emballasje for våre produkter. PRIOR jobber for at all emballasje skal være designet for materialgjenvinning innen utgangen av 2024.

Det at PRIOR benytter én type plast, som lar seg resirkulere på en bærekraftig måte, er et viktig skritt mot PRIORs og Norturas mål om 100 prosent bærekraftig emballasje på alle produktene våre innen 2030.

Emballasje kyllingfilet

Plastløftet

PRIORs eier, Nortura er en av flere bedrifter som har tatt Plastløftet.

– Plastløftet er et viktig initiativ i leverandørindustrien som forplikter leverandørene til bedre valg. Helt konkret betyr det at vi forplikter oss til å øke bruken av resirkulert plast, unngå unødvendig bruk av plast og at vi designer mer av vår emballasje for materialgjenvinning, sier Cecilie Arnesen Hultmann, leder for bærekraft i Nortura.

Plastløftet er etablert av Grønt Punkt Norge og skal bidra til en mer sirkulær plastøkonomi. Nortura jobber målrettet for å redusere bruken av plast som ikke kan resirkuleres. Plastløftet skal hjelpe norske bedrifter å nå EU sine nye mål for 2025/2030.

Les mer om Plastløftet her