PRIOR har siden januar 2021 jobbet med å fase ut karragenan fra vår produksjon. Sommeren 2021 lyktes vi blant annet med å fjerne tilsetningsstoffet fra alle våre posteier, og i juni 2022 var vi i mål med alle PRIOR-produkter.

Bakgrunnen for utfasingen er at nyere forskning peker på at karragenan mulig kan ha negativ effekt på tarmhelsen til mennesker. Selv om karragenan fortsatt er et lovlig tilsetningsstoff, mener PRIOR at det ligger nok dokumentasjon til grunn for å være føre var ved dette tilfellet.