Hvorfor har PRIOR kylling det så bra?

Opptatt av dyrevelferd

Både PRIOR sine produsenter og norske forbrukere er opptatt av dyrevelferd. Vi vil alle at maten vi spiser skal komme fra dyr som behandles skikkelig, samtidig som den skal være bærekraftig produsert.

Det viktigste for kyllingen er god helse, mulighet til naturlig adferd og at den trives og mestrer sine omgivelser.

Norske kyllinger har generelt god helse med svært lite smittsomme sykdommer og andre lidelser takket være et strengt regelverk og systematisk arbeid med dyrehelse over tid. Kyllingene holdes i beskyttede omgivelser med stabil tilgang til fôr og vann og har mulighet til å utøve naturlig adferd ved at bonden bruker såkalt miljøberikelse som øker aktiviteten og stimulerer til naturlig atferd.

I kyllinghusene settes det inn elementer som gjør at kyllingen har et aktivt liv. Blokker med flis som de hakker i, områder med torv de bader og flakser i og broer som de kan klatre på og gjemme seg under. Dette stimulerer kyllings naturlige adferd, og forskning viser at slike trivselstiltak er positivt for dyrevelferden.

Norsk slaktekylling er i verdensklasse når det gjelder dyrevelferd og dyrehelse. Det er for eksempel kun i Norge vi har klart å ta narasin ut av fôret til all standard kyllingproduksjon. PRIOR var først ute med å ta narasin ut av fôret til sine kyllinger.Med trivselstiltakene i kyllinghusene har vi gitt dyrevelferden et ytterligere løft.

Fokus på dyrevelferd og bærekraftig produksjon

Fokuset på mattrygghet og bærekraftig kyllingproduksjon har vært høyt hos de fleste produsenter i mange år. I 2013 ble det innført et eget dyrevelferdsprogram for kylling, som har strengere regler enn resten av Europa, og det er innført Etisk regnskap både på slakterier og rugerier. Etisk regnskap innebærer blant annet at uavhengige veterinærer og dyrevelferdsspesialister besøker, og går gjennom håndteringen av dyrene fra A til Å.