Hvorfor har PRIOR kylling det så bra?

Opptatt av dyrevelferd

Både PRIOR sine produsenter og norske forbrukere er opptatt av dyrevelferd. Vi vil alle at maten vi spiser skal komme fra dyr som behandles skikkelig, samtidig som den skal være trygg og bærekraftig produsert. Vi i Prior, og våre produsenter, jobber kontinuerlig med å forbedre dyrevelferd og dyrehelse. Et viktig skritt på veien er trivselstiltak (miljøberikelse) av kyllinghusene til all kylling fra Prior.

I disse kyllinghusene sørger vi for at det settes inn elementer som gjør at kyllingen får et mer aktivt liv. Per i dag består elementene av blokker med flis, som de hakker i, områder med torv de bader og flakser i og broer som de kan klatre på og gjemme seg under. Kyllingen får en mer naturlig adferd, og forskning viser tydelig at slike trivselstiltak er positivt for dyrevelferden.

Norsk slaktekylling er i verdensklasse når det gjelder dyrevelferd og dyrehelse. Det er for eksempel kun i Norge vi har klart å ta narasin ut av fôret til all standard kyllingproduksjon, og det er ingen fare for at kyllingen inneholder antibiotika på grunn av et svært strengt testregime. Prior var først ute med å ta narasin ut av fôret til sine kyllinger. Samme strenge testregime gjør også at det ikke finnes salmonella i norsk kylling.


Fokus på mattrygghet og bærekraftig produksjon

Fokuset på mattrygghet og bærekraftig kyllingproduksjon har vært høyt hos de fleste produsenter i mange år. I 2013 ble det innført et eget dyrevelferdsprogram for kylling, som har strengere regler enn resten av Europa, og det er innført såkalt etisk regnskap både på slakterier og rugerier. Dette innebærer blant annet et spesielt kompetanseprogram for alle som håndterer levende dyr i disse leddene av produksjonskjeden.

Med trivselstiltakene i kyllinghusene har vi gitt dyrevelferden et ytterligere løft.