PRIOR har endret emballasjen på PRIOR kyllingkjøtt fra metallboks til pappkartong. Produktets gode smak og kvalitet er identisk. Den nye Tetra Recart®-emballasjen er enklere å åpne, resirkulerbar, og mye bedre for miljøet.

Vi endrer emballasjen fra metall til kartong for å bidra til at Norge og norsk landbruk leverer på Paris-avtalen om redusert klimaavtrykk innen 2030. Klimasmart emballasje er et av flere tiltak vi jobber med.

Hvordan resirkulerer jeg kartongen?

Den nye kartongemballasjen resirkuleres på samme måte som melkekartongen – sammen med annet papp- og papiravfall. Kartongen inneholder også plast og aluminium for å bevare maten best mulig. På gjenvinningsanlegget separerer en vanntrommel pappfibrene fra plasten og aluminiumet, som kommer ut som separate komponenter som kan gjenbrukes til andre nyttige produkter.

Hva betyr FSC-sertifiseringen?

69 % av kartongen består av pappfiber fra ansvarlig forvaltede skoger og andre kontrollerte kilder. Forest Stewardship Council® er en politisk uavhengig, ikke-profittdrevet organisasjon, som arbeider for et sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig skogbruk over hele verden.

Hva er miljøfordelene med den nye kartongen?

69 % av kartongen er laget av fornybar, FSC-sertifisert pappråvare. I tillegg er den resirkulerbar når den kildesorteres sammen med papp og papiravfall.

Kartongen er flatpakket når den transporteres inn til anlegget som pakker maten. Sammenlignet med rund metallemballasje, så reduserer flatpakket kartong antall biler med 9 av 10 ved inntransporten. Når kartongen er ferdig pakket, bidrar den firkantede formen til at man transporterer mindre luft på vei til butikkene. Det betyr færre biler på veien. I tillegg veier kartong betydelig mindre enn metall, som også bedrer transporteffektiviteten.

*Beregnet av IFEU (Institute for Energy and Environmental Research), på vegne av Tetra Pak, Europeisk gjennomsnitt. Les mer om IFEUs beregninger her.