– Vi har alltid hatt sikre rutiner rundt matproduksjon og levering. Nå har vi tatt det et hakk lenger og innført enda strengere tiltak, spesielt ved våre produksjonsanlegg, sier Lisbeth Svendsen, konserndirektør for produksjon i Nortura.

Opprettholder produksjonen

For å sikre kontinuerlig drift ga koronautbruddet behov for skjerpede tiltak for smittevern

– Ved behov utvider vi produksjonstiden gjennom døgnet, samtidig som det blir innført flere skift, slik at færre er på jobb til enhver tid, sier Svendsen.

Bak egget du spiser til frokost eller kyllingen i kveldens middag, står det nemlig mange skolerte og hardtarbeidende mennesker. En hel verdikjede av folk som bidrar til den nasjonale matproduksjonen og sikrer at vi alle har mat på bordet.

Norske arbeidsplasser

Når du kjøper PRIOR sine produkter, er du derfor en del av verdiskapningen: Fra nyklekket kylling til kjøkkenbordet hjemme, gir maten arbeidsplasser innenfor produksjon, slakting og foredling til transport og butikken du handler i.

Verdier som ikke forsvinner ut av landet, men som ditt lokalsamfunn nyter godt av. Det er viktig for de stolte PRIOR-bøndene, og det er viktig for en bærekraftig fremtid.

– Det å ha en fullstendig verdikjede innenfor landegrensene, spiller en viktig rolle i vår selvforsyningsevne, kommenterer Lisbeth Svendsen.