Slik fungerer dyrevelferdsprogrammet

Dyrevelferdsprogrammet for kylling startet i 2013, og er obligatorisk for alle som har slaktekyllingproduksjon av en viss størrelse. Programmet setter krav til både bonden, varemottager og bransjen, og har som mål å løfte kvaliteten på dyrevelferden.

Dyrevelferd for kylling i Norge er ansett som svært god i internasjonal målestokk , og dette skyldes blant annet Dyrevelferdsprogrammet som skal sikre at alle kyllingbønder holder et høyt nivå og at det arbeides med videreutvikling og forbedring.

I praksis innebærer dette regler for dyrehold og overvåkningen av dyrehelsen, og bestemmelser rundt hvor mange dyr man kan ha i kyllinghuset. Bonden skal også ha besøk fra dyrlege to ganger i året for å sørge for forebygging av sykdom og god dyrevelferd.

Det er også krav om faste egenerklæringer og besøk fra en uavhengig tredjepart, som skal kontrollere at regelverket for god dyrevelferd følges.

Du kan lese mer om dyrevelferdsprogrammet her

Regler for håndtering av dyr legger grunnlaget for etisk regnskap på slakteri og rugeri

I PRIORs rugerier og slakterier er det helt sentralt å ha en forbedringskultur. Det vil si at vi hele tiden ser etter måter vi kan, og skal, forbedre oss på. Vi skal kontinuerlig spørre oss selv hva vi kan gjøre bedre enn i fjor, eller enda bedre enn i går. Derfor er det viktig at vi har gode verktøy tilgjengelig, som hjelper til mot å realisere ambisjonene våre om å ha best mulig dyrevelferd i Norge.

Etisk regnskap er en omfattende gjennomgang av faktorer som kan påvirke dyrevelferd og er en grunnpilar for arbeid for god dyrevelferd på rugerier og slakterier. I praksis betyr dette at uavhengige veterinærer og dyrevelferdsspesialister besøker, og går gjennom håndteringen av dyrene fra A til Å i hele verdikjeden fra henting hos bonden frem til kyllingen slaktes.

Mattilsynet er også tilstede på slakteriene våre hver eneste dag og overvåket alle dyr som kommer inn fra gårder, og påser også at håndtering av dyr foregår riktig.

Trivselstiltak sikrer god dyrevelferd for alle kyllingflokker

Kyllinger er lekne dyr, og et viktig skritt på veien mot optimalt dyrehold er trivselstiltak. Derfor skal vi sørge for miljøberikelse av kyllinghusene til all kylling fra PRIOR. Slik får kyllinger et variert miljø og kan leve et aktivt liv som bidrar til god dyrehelse.

Disse tiltakene består i dag av blokker med flis som kyllingene kan hakke i, områder med torv de både flakser og bader i, samt broer de kan klarte på og gjemme seg under. Forskning viser tydelig at slike trivselstiltak gjør at kyllingen får en mer naturlig adfert – og ikke minst er positivt for dyrevelferden.

Trygge omgivelser med riktig temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet er også en selvfølge for å sikre god dyrevelferd i Norge. Sammen med trivselstiltakene gjør dette at vi kan gi et ytterligere løft i vårt dyrehold. Les mer om trivselstiltak for kyllingene våre her.


Egen fastdyrlege gir enda bedre dyrehelse

Alle kyllinger skal ha en helt egen fastdyrlege, det er faktisk helt sant. Hele to ganger i året skal fastdyrlegen besøke alle gårder for å sikre god dyrevelferd. De jobber med og bidrar til sykdomsforebygging og for at alle kyllingene skal ha det bra.

De skal også sørge for at regler for dyrehold følges. Kombinasjonen av bondens og dyrlegens kompetanse og erfaring danner grunnlaget for god dyrevelferd og god dyrehelse.