Slik fungerer dyrevelferdsprogrammet

Dyrevelferdsprogrammet for kylling startet i 2013, og ble en ny standard med regler for dyrehold og hvordan man jobber med dyrevelferd hos husdyr. Dyrevelferd i Norge er allerede i verdensklasse, men programmet skal sørge for at det blir enda bedre med videreutviklinger og forbedringer. Vi i PRIOR jobber hver dag for at maten du spiser kommer fra dyr som behandles riktig. Derfor er det viktig at bransjen stiller egne krav, i tillegg til at Mattilsynet passer på at bonden sikrer best mulig dyrehold og selvfølgelig dyrehelse.

I praksis innebærer dette regler for dyrehold, og begrensninger på hvor mange dyr man kan ha. Nettopp fordi det skal lønne seg med dyrevern og fokus på dyrevelferd. Bonden skal også ha besøk fra dyrlege to ganger i året for å sørge for forebygging av sykdom og god dyrehelse.

Det stilles også krav om faste egenerklæringer og besøk fra en uavhengig tredjepart, som skal kontrollere at regelverket for god dyrevelferd følges. I tillegg skal produsenter gi en rekke åpne opplysninger til de som mottar kyllingene via transport, slik at det er enkelt å følge opp feil eller avvik.

Du kan lese mer om dyrevelferdsprogrammet herRegler for dyrehold legger grunnlaget for etisk regnskap

I PRIORs rugerier og slakterier er det helt sentralt å ha en forbedringskultur. Det vil si at vi hele tiden ser etter måter vi kan, og skal, forbedre oss på. Vi skal kontinuerlig spørre oss selv hva vi kan gjøre bedre enn i fjor, eller enda bedre enn i går. Derfor er det viktig at vi har gode verktøy tilgjengelig, som hjelper til mot å realisere ambisjonene våre om å ha best mulig dyrevelferd i Norge.

Etisk regnskap er en grunnpilar for arbeid for god dyrevelferd på rugerier og slakterier. I praksis betyr dette at uavhengige veterinærer og dyrevelferdsspesialister besøker, og går gjennom håndteringen av dyrene fra A til Å. Det innebærer ikke bare dyrehelse men at alle regler for dyrehold overholdes.

Forbedringspunktene fra disse besøkene legger grunnlaget for hvordan vi skal jobbe videre med dyrevelferd. Dette gjelder ikke bare at regler for dyrehold følges, men forbedringer vi kan gjøre utover det som kreves av oss. Målet er å få til en god spiral, der vi stadig beveger oss oppover og mot enda bedre dyrevelferd.

Trivselstiltak sikrer god dyrevelferd for alle kyllingflokker

Kyllinger er lekne dyr, og et viktig skritt på veien mot optimalt dyrehold er trivselstiltak. Derfor skal vi sørge for miljøberikelse av kyllinghusene til all kylling fra PRIOR. Slik får kyllinger et variert miljø og kan leve et aktivt liv som bidrar til god dyrehelse.

Disse tiltakene består i dag av blokker med flis som kyllingene kan hakke i, områder med torv de både flakser og bader i, samt broer de kan klarte på og gjemme seg under. Forskning viser tydelig at slike trivselstiltak gjør at kyllingen får en mer naturlig adfert – og ikke minst er positivt for dyrevelferden.

Trygge omgivelser med riktig temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet er også en selvfølge for å sikre god dyrevelferd i Norge. Sammen med trivselstiltakene gjør dette at vi kan gi et ytterligere løft i vårt dyrehold. Les mer om trivselstiltak for kyllingene våre her.


Egen fastdyrlege gir enda bedre dyrehelse

Alle kyllinger skal ha en helt egen fastdyrlege, det er faktisk helt sant. Hele to ganger i året skal fastdyrlegen besøke alle gårder for å sikre god dyrevelferd. De jobber med og bidrar til sykdomsforebygging og for at alle kyllingene skal ha det bra.

De skal også sørge for at regler for dyrehold følges. Kombinasjonen av bondens og dyrlegens kompetanse og erfaring danner grunnlaget for god dyrevelferd og god dyrehelse.