Har du lagt merke til at eggkartongene fra PRIOR er merket med "Bedre Trivsel – Fra et triveligere miljø"? For oss i Prior er det viktig at alt ligger til rette for at høna skal ha det best mulig og vi vet at dere forbrukere er opptatt av det samme. Hver dag jobber våre bønder for at høna skal leve trygt og i et miljø som stimulerer til god dyrevelferd. At høna får bade i strø og vagle på pinne har vært en selvfølge, men mange av våre bønder har i flere år hatt andre trivselstiltak med suksess. Nå viderefører Prior disse gode trivselstiltakene og lager en Prior Standard som innebærer at høna får hakkestein, helt korn, kråsestein, grov kalkstein og lek.

Helt korn og hakkestein er tiltak som sysselsetter høna og som stimulerer til naturlig adferd. Hele 2/3 av tiden høna hakker i bakken, er høna kun ute etter å rote i strø og undersøke omgivelsene. Hver dag gir våre bønder ut helt korn til hønene sine og det tar ikke lange stunden før hønene er i full gang med å utforske. Også hakkesteiner som i tillegg inneholder mineraler, tilfredsstiller hønas hakkebehov.

Hvordan leker høna, lurer du kanskje på? Med jevne mellomrom settes det inn leker, for eksempel tomme småesker, som hønene flytter rundt med stor interesse. Det finnes faktisk flere historier hvor hønene har satt rosinbokser i system. God hygienisk kvalitet er helt avgjørende for alt som settes inn til våre høner – både for å beskytte hønene mot smitte, men også for å sikre mattrygghet for deg som forbruker.

Du var sikkert klar over at høna ikke har tenner, men visste du at høna spiser småstein for å kunne dele opp maten? Og at disse småsteinene faktisk er med og bidrar til en sterk og velfungerende muskelmage – som igjen gir sunne og glade høner. Våre høner får småstein som kråsestein og grov kalkstein. Ikke bare er det viktig for å opprettholde en god helse, men det er også høy sysselsetting som gir enda mer stimulering for den nysgjerrige høna. Kalksteinen bidrar også til å sikre god beinstyrke og sterke eggeskall.

Med høy grad av sysselsetting, stell og fri tilgang til næringsriktig fôr og friskt vann, lever høna et bedre liv. Våre bønder har tett oppfølging av hønene sine hver dag og ser til at alt er som det skal være. I tillegg benytter bonden et digitalt styringsverktøy for å ha ekstra god kontroll og følge hønene enda tettere. Vi i Prior jobber hele tiden for å videreutvikle oss for å sikre at høna har levd et godt og aktivt liv, holder seg frisk og legger egg som er trygge å spise.