PRIOR eggekartonger lages resirkulerte aviser

Eggekartongene lages utelukkende av resirkulerte aviser og papp. Papiret males opp, blandes med vann og presses i former til den ønskede fasonger.

Det vil si at materialene som brukes er resirkulert – og eggekartongene kan resirkuleres til nye produkter av papp/papir etter bruk. Kartongene kan også komposteres.

Papirfibrene som brukes er 100% karbonnøytrale, eggekartongene 100% resirkulerbare og de tærer ikke på knappe råvareressurser.

Papp er ideell å pakke egg i, fordi det ikke dannes fukt eller kondens i pakken og det beskytter eggene svært godt.

Vi kjøper våre eggekartonger fra Brødrene Hartmann AS som har hovedkontor i Danmark. Hartmann har sterkt fokus på bærekraft i ordets videste forstand. De er medlem av UN Global Compact og FSC - sertifisert.

Kilder:

https://www.hartmann-packaging.com/world/

https://www.globalcompact.no/

ttps://no.fsc.org/