Rugeegg er eggene som skal bli til verpehøns, altså de hønene som i neste omgang legger eggene vi kjøper i butikken. Å kjønnssorte i rugeegget, vil si at man identifiserer kjønnet på kyllingene halvveis i rugeprosessen, istedenfor etter klekking, som er det som er vanlig praksis i Norge og i verden i dag. Gjennom en hormonanalyse av væske fra egget, fastsettes kjønnet på embryoet, og på den måten kan man sortere ut hanekylling-eggene i stedet for å måtte avlive nyklekkede hanekyllinger. Hanekyllingene kan av naturlige årsaker ikke legge egg, og de er av en rase som heller ikke får nok kjøtt til å kunne benyttes til ordinær kjøttproduksjon.

De første PRIOR-eggene fra den nye produksjonsformen kommer i butikk denne sommeren, og i løpet av 2025 skal dette gjelde for alle egg fra PRIOR.