Konkurransevilkår

1.Kampanjeansvarlige
Kampanjen arrangeres av Nortura SA (org.nr. 938 752 648), postboks 360 Økern, 0513 Oslo. Ved å delta i konkurransen aksepterer du følgende vilkår:

2. Om kampanjen
Konkurransen foregår i perioden 02.01.2023 – 12.02.2023.

Du deltar i konkurransen ved å dele ditt beste middagstips med kylling ved å kommentere på PRIOR sin post på Facebook side:

Siste frist for å delta er 12.02.2023

Premiene vil bli tildelt innen to uker etter kampanjeslutt.

Vi trekker totalt 6 vinnere som mottar 4000 kr som tilsvarer 1 måneds forbruk av PRIOR produkter til middag. Vinner trekkes tilfeldig blant alle som har delt middagstips til en god og sunn start med kylling.

Vinnerne kontaktes via personlig melding på Facebook. Vinnerne må respondere innen en uke for å motta sin premie. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen. Premien kan ikke selges videre eller byttes i penger.

3. Vilkår for deltagelse
Deltagere må være over 18 år eller sende inn samtykke fra foresatte. Ansatte i Nortura, og deres nærmeste familie (i samme husstand), kan ikke delta i konkurransen.

PERSONVERNERKLÆRING FOR KAMPANJEN

Hvis du vinner konkurransen vil vi, eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen, ta kontakt med deg på e-post for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, kontonummer og andre opplysninger som er nødvendige for at du kan motta premien.

Nortura er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi mottar og behandler i forbindelse med konkurransen. Vi vil kun bruke personopplysningene dine for det formål å gjennomføre konkurransen, og deretter vil opplysningene slettes. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre med mindre vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lover, forskrifter, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen, vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. Selskapet er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har behov for å endre opplysningene du har gitt oss,ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig er Nortura SA (org.nr. 938 752 648). Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på e-post: forbrukersenter@nortura.no

Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.