Etikettene inneholder budskap som skal få oss til å tenke kreativt rundt hva vi kan gjøre med restene, samt tips for bedre holdbarhet av matvarer.

Målet med prosjektet er å inspirere folk til å kutte matsvinn hjemme og gi kreative ideer til å bruke opp rester i stedet for at de går i søpla.

Husholdninger står for nesten halvparten av matsvinnet i Norge. For at vi skal nå målet om en halvering av matsvinn innen 2030, krever det derfor at husholdningene også er med!

PRIOR ønsket å delta på dette prosjektet fordi vi mener det er viktig å bekjempe matsvinn. Initiativet er utarbeidet i samarbeid med Matvett, Spis opp maten, Scandza og Æra. Sistnevnte har involvert husholdninger i arbeidet med å teste konseptet, og kommet frem til at det ofte bare er en liten påminnelse som skal til for at maten reddes og ikke kastes.

Allerede har mange produsenter tatt grep, blant annet ved å merke produktene med "best før, ofte god etter", "best før, ikke dårlig etter" og "se, lukt, smak" – takket være initiativer fra Matvett og Spis opp maten.

Først ut med nye etiketter er Synnøve, Bakehuset, PRIOR og Lerum, og i tiden framover vil du se merkene på millioner av populære matvarer i butikken.

I tiden framover vil du se matreddermerkene på millioner av populære matvarer i butikken, inkludert PRIOR sine eggekartonger. Se etter merket neste gang du kjøper!


Lukt litt eggstra
Egg og to good to go