Konkurransevilkår

Prior påskekampanje 2022

1. Kampanjeansvarlige
Kampanjen arrangeres av Nortura SA (org.nr. 938 752 648), postboks 360 Økern, 0513 Oslo. Ved å delta i konkurransen aksepterer du følgende vilkår:

2. Om kampanjen
Konkurransen foregår i perioden 23.03.2022 – 30.04.2022.

Du deltar i konkurransen ved å løse rebusen som ligger inne i utvalgte eggepakninger fra Prior, og ved å kommentere på PRIOR sin post på Facebook side:

https://fb.watch/cutgdEZfE7/

Siste frist for å delta er 30.04.2022.

Premiene vil bli sendt ut to uker etter kampanjeslutt.

Vi trekker totalt 15 vinnere som vinner 2 kinobilletter hver. Vinnerne trekkes tilfeldig blant alle som deltar og som har riktig svar på rebusen.

Vinnerne kontaktes via personlig melding på Facebook. Vinnerne må respondere innen en uke for å motta sin premie. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen. Premien kan ikke selges videre eller byttes i penger.

3. Vilkår for deltagelse
Deltagere må være over 15 år for å delta i konkurransen.

PERSONVERNERKLÆRING FOR PÅSKEKAMPANJE

Hvis du vinner konkurransen vil vi, eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen, ta kontakt med deg via personlig melding på Facebook for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, adresse og andre opplysninger som er nødvendige for at du kan motta premien.

Nortura er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi mottar og behandler i forbindelse med konkurransen. Vi vil kun bruke personopplysningene dine for det formål å gjennomføre konkurransen, og deretter vil opplysningene slettes. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre med mindre vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lover, forskrifter, myndighetsavgjørelse eller lignende.

Dersom du har behov for å endre opplysningene du har gitt oss, ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.

Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg. Dersom du ber om dette før konkurransen er sluttført, vil du ikke lenger kunne delta og vinne premier.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Behandlingsansvarlig er Nortura SA (org.nr. 938 752 648). Dersom du har spørsmål, eller ønsker retting eller sletting av dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på e-post: personvern@nortura.no.