historien om prior

historien om prior

I dag

Prior er den største leverandøren av hvitt kjøtt og egg i Norge.

Et nytt årtusen

Prior omorganiseres til et konsern.

90-årene

Det ble lansert ferske stykningsdeler, av kylling og kalkun. Egg ble lansert i ulike varianter.

80-årene

Marinert kylling ble lansert.

70-årene

Foredlingsanlegg for egg og hvitt kjøtt ble etablert. Prior ble etablert som varemerke.

60-årene

Organisert broilerproduksjon ble satt i gang.

50-årene

Det ble etablert egne reguleringsanlegg, fjørfeslakterier, og det ble satt av penger til opplysningsvirksomhet.

40-årene

I krigsårene la Norske Eggcentraler ned sin virksomhet.

30-årene

I denne første 10-års perioden arbeidet Norske Eggcentraler S/L iherdig for bedring av eggkvaliteten.

Før 1929

Stortinget bevilget penger til eggsamvirket og det ble enighet om å få til en landbrukssammenslutning.