Trivselstiltak for Prior-kylling

Trivselstiltak for Prior-kylling

Kjøper du Prior Favorittkylling eller KyllingGården produkter kan du føle deg trygg på at kyllingen har levd et godt og aktivt liv.

Både Nortura sine produsenter og norske forbrukere er opptatt av dyrevelferd. Vi vil alle at maten vi spiser skal komme fra dyr som behandles skikkelig, samtidig som den skal være trygg og bærekraftig produsert. Vi i Nortura, og våre produsenter, jobber kontinuerlig med å forbedre dyrevelferd og dyrehelse. Et viktig skritt på veien er trivselstiltak (miljøberikelse) av kyllinghusene til all kylling fra Nortura.

Trivselstiltak for Prior-kylling

I disse kyllinghusene settes det inn elementer som gjør at kyllingen får et mer aktivt liv. Per i dag består elementene av blokker med flis, som de hakker i, områder med torv de bader og flakser i og broer som de kan klatre på og gjemme seg under. Kyllingen får en mer naturlig adferd, og forskning viser tydelig at slike trivselstiltak er positivt for dyrevelferden.

Norsk slaktekylling er i verdensklasse når det gjelder dyrevelferd og dyrehelse. Det er for eksempel kun i Norge vi har klart å ta narasin ut av fôret til all standard kyllingproduksjon, og det er ingen fare for at kyllingen inneholder antibiotika på grunn av et svært strengt testregime. Nortura var først ute med å ta narasin ut av fôret til sine kyllinger. Samme strenge testregime gjør også at det ikke finnes salmonella i norsk kylling.

Fokuset på mattrygghet og bærekraftig kyllingproduksjon har vært høyt hos de fleste produsenter i mange år. I 2013 ble det innført et eget dyrevelferdsprogram for kylling, som har strengere regler enn resten av Europa, og det er innført såkalt etisk regnskap både på slakterier og rugerier. Dette innebærer blant annet et spesielt kompetanseprogram for alle som håndterer levende dyr i disse leddene av produksjonskjeden.

Med de nye trivselstiltaket i kyllinghusene har vi gitt dyrevelferden et ytterligere løft.

Les mer om hvilke tiltak norske Priorbønder gjør for å bedre dyrevelferden og deres favoritt-oppskrifter under.

Hans Emil Glestad

Hans Emil og Miriam Glestad, Glestad Gård, Brumunddal

Marthe og Jardar Røhr-Godø, Heramb gård, Gaupen

Martin Storihle Linnerud, Lundby gård, Brumunddal

Anstein Storihle, Mælum gård, Furnes

Even Glestad, Holo midtre, Gaupen

Anders Brinck, Skinstad Gård, Nes

Rune og Eivor Stensrud Aas, Haug gård, Brumunddal