Miljømerking

Miljømerking

Vi vet at du er opptatt av å kunne velge miljøvennlig. Det er vi også. Derfor jobber vi for å redusere vårt klimaavtrykk når vi produserer mat. Utslipp ved våre fabrikker og i transport skal ned og matsvinn skal bort.

MILJØMERKING 

Vi vet at du er opptatt av å kunne velge miljøvennlig. Det er vi også. Derfor jobber vi for å redusere vårt klimaavtrykk når vi produserer mat. Utslipp ved våre fabrikker og i transport skal ned og matsvinn skal bort.

INNFØRER MILJØMERKING

Vi vil at det skal bli lettere for deg å velge miljøvennlige løsninger. Derfor innfører vi tydeligere miljø-merking på våre produkter. Se etter det grønne merket på produktene som forklarer hvilken miljøfordel emballasjen har.

GJENVUNNET EMBALLASJE:

gjennvunnet emballasje

Vi skaper nye verdier av det som ikke brukes til mat. Vi omskaper avfall til energi, beinrester til protein og eggeskall til sårheling. Ved å bidra til et mer klimasmart landbruk blir maten vår mer bærekraftig. Og hvis du leverer papir til gjenvinning, har du kanskje returnert papir til nettopp en av eggekartongene du har handlet i butikken!

Miljoemballasje

Skålene til hvitt kjøtt er laget av 90% resirkulert materiale. De består av brukte vannflasker som har gjennomgått en spesiell renseprosess før de blir smeltet om til skåler. Skålene vil derfor ikke forbruke nytt fossilt materiale og da kan vi unngå å pumpe opp 8600 fat med olje. Basert på forbruk av skåler i 2018 tilsvarer dette 2734 tonn CO2 og 210 000 reiser tur/retur Oslo - Trondheim med fly.

Vi reduserer bruken av fossilt råstoff:

 Pølser fra Prior får også ny emballasje, der deler av emballasjen byttes ut med biobasert plast. Nortura reduserer bruken av fossilt materiale i emballasjen tilsvarende over 1200 oljefat og reduserer CO2-utslipp med 387 tonn årlig. Det sparer klimaet for nesten 3000 flyreiser Oslo-Trondheim hvert år.

 Plastmaterialet som vanligvis er brukt på disse produktene er laget av fossilt/oljebasert råstoff. Vi har erstattet deler av dette råstoffet med plast fra fornybart råstoff, nemlig etanol laget av sukkerrør. (For mer informasjon, gå til nettsiden; http://plasticoverde.braskem.com.br/site.aspx/plastic-green

Vi mener at vi har et ansvar for å gjøre produktene våre mer bærekraftig og ser hele tiden på hvordan vi kan bidra til et lavere klimaavtrykk fra våre produkter. Bærekraftig emballasje på våre mest populære produkter er et grep som monner.