Vinn pulsklokke fra Polar!

Vinn pulsklokke fra Polar!

Mellom uke 17 og 21 deler Prior og Pia Seeberg tips til sunne, enkle og gode oppskrifter, og ved å dele sine egne oppskrifter med Prior vil man kunne vinne pulsklokke fra POLAR og treningsboken "Bli din egen PT".

 

Besøk oss på Facebook og delta i konkurransen

 

Konkurranseregler:

1. Om kampanjen

Kampanjen foregår på Facebook i perioden 15.04.2019 – 26.05.2019.
Du deltar i konkurransen ved å dele din beste sunne oppskrift, i kommentarfeltet på konkurranseposten. Konkurranseposten ligger på www.facebook.com/PriorNorge/

Gjennom kampanjeperioden velger Prior ut de 14 beste oppskriftene. Blant disse kåres det topp 4 oppskrifter, hvor vinnerne får hver sin pulsklokke fra Polar. Vi deler også ut 10 stk eksemplarer av boken «Bli din egen PT» av Pia Seeberg.

Vinnerne kontaktes på Facebook. De må respondere innen en uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen. Premien kan ikke selges videre.

2. Gyldig deltagelse
Deltagere må være over 18 år, eller sende inn samtykke fra foresatte.

3. Personvernerklæring for Prior Vårkampanje
Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen ta kontakt med deg på Facebook for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien.

Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen. Med mindre du har gitt et klart og tydelig samtykke til noe annet vil vi vil kun bruke personopplysningene dine for å gjennomføre konkurransen. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende. Hvis vi bruker et annet selskap til å hjelpe oss med å gjennomføre konkurransen vil det selskapet få tilgang til personopplysningene dine. De er i så fall vår databehandler, og kan ikke bruke opplysningene på annen måte enn slik som avtalt med oss.

Dersom du har gitt oss feil opplysninger eller opplysningene dine endres ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi får korrigert dette.
Du kan be om at vi sletter personopplysningene vi har registrert om deg med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre konkurransen, vi trenger opplysningene for å kunne dokumentere at konkurransen er gjennomført, eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt, herunder etter regnskapsloven.

Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.

Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.
Behandlingsansvarlig er Nortura SA (org.nr. 938 752 648). Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med oss på e-post: firmapost@nortura.no.
Facebook er ikke på noen måte involvert i konkurransen, hverken gjennom administrasjon, som sponsor, eller på noen annen måte.