Søk:

Før 1929

Stortinget bevilget penger til eggsamvirket og det ble enighet om å få til en landbrukssammenslutning.

Begynnelsen

På vårparten i 1929 besluttet Stortinget å bevilge 225 000 kr til eggsamvirket. Forutsetningen var at organisasjonen ble enig om å få i stand en landbrukssammenslutning. Rogaland Egglag, Øst-Norges Eggcentral, Telemark Eggcentral, Arendal Eggcentral, Bergen og Opland Eggcentral og Trøndelag Eggcentral S/L som et samvirkeforetak.

Norske Eggcentraler S/L begynte sin virksomhet 1.november 1929. Ved starten overtok sentralen den foretning som Rogaland Egglag og Øst-Norges Eggcentral drev i Oslo. Etter noen måneder i dennes forretningslokaler meldte behovet seg for å leie nye og mer tidsmessige lokaler i Revierstredet. Her holdt Norske Eggcentraler til i godt og vel 15 år. til april 1935, da den flyttet over i leide lokaler i Chr.Kroghs gate 30 i Oslo. På årsmøte i 1955 gav styret fullmakt til å kjøpe tomt for driftsbygning i Sandakerveien 104b.

I Norske Eggcentraler S/L sitt første driftsår var det 180000 familier, 30% av husholdningene, som hadde sine egne høner. Av disse hadde 93 000 færre enn 10 høner, 60 000 hadde fra 11 til 25 høner, 19800 hadde fra 26 til 50 høner, 4 600 hadde fra 51 til 100 høner, 1 080 hadde fra 101 til 200 høner og 180 hadde flere enn 200 høner. 12-13 000 av dem sluttet seg til eggsamvirket.

Resultatet for første driftsår ble det omsatt egg for kr 3.727.678,40 og kylling for kr 89.770,58


 

Verktøylinje

Forbrukersenter

Forbrukertelefon     800 33 390
Hverdager  kl 10:00 - 14:00

 

Kontakt

Prior, Postboks 360, 0513 Oslo
 
Sentralbord tlf. 03070

 

 

 

Andre sider fra Nortura

nortura.no   gilde.no   thulefjord.no   eldhus.no