Trivselstiltak 1

Trivselstiltak 1

Rune og Eivor Stensrud Aas, Haug gård, Brumunddal

Som kyllingbønder har vi ansvar for at dyra på gården har det bra. Kyllingene våre har nå fått trivselstiltak, og det er moro å se hvor lekne og aktive de er. De strøbader for å stelle fjørdrakta, klatrer for å skaffe oversikt, løper på åpne områder og finner egne plasser som er ekstra godt egnet for hvile. For oss er det viktig at vi stadig utvikler oss!

Prøv Rune og Eivors favorittmiddag: Prior kyllingfilet med feta og tomat. Klikk på bildet for oppskrift.

Under kan du lese mer om hvilke tiltak norske Priorbønder gjør for å bedre dyrevelferden

Hans Emil Glestad

Hans Emil og Miriam Glestad, Glestad Gård, Brumunddal

Marthe og Jardar Røhr-Godø, Heramb gård, Gaupen

Martin Storihle Linnerud, Lundby gård, Brumunddal

Anstein Storihle, Mælum gård, Furnes

Even Glestad, Holo midtre, Gaupen

Anders Brinck, Skinstad Gård, Nes