Friske Kyllinger

Friske Kyllinger

Even Glestad, Holo midtre, Gaupen

Som Priorbonde er det viktig for meg at kyllingene er friske og har det bra. Hovedfokuset for å ha friske dyr er å stenge smitte ute fra kyllinghuset og sørge for at kyllingene har rikelig tilgang på rent vann, riktig fôr og et godt inneklima .  Friske kyllinger trenger ikke antibiotika, og hos oss og på mange andre kyllinggårder har vi aldri trengt å bruke antibiotika til kyllingene.

Prøv Evens favorittmiddag: Prior kylling med curry og ris. Klikk på bildet for oppskrift. 

Under kan du lese mer om hvilke tiltak norske Priorbønder gjør for å bedre dyrevelferden

Anders Brinck, Skinstad Gård, Nes

Rune og Eivor Stensrud Aas, Haug gård, Brumunddal

Hans Emil Glestad

Hans Emil og Miriam Glestad, Glestad Gård, Brumunddal

Marthe og Jardar Røhr-Godø, Heramb gård, Gaupen

Martin Storihle Linnerud, Lundby gård, Brumunddal

Anstein Storihle, Mælum gård, Furnes