Søk:

Nyt Norge

Nyt Norge

NYT NORGE er et informasjonsmerke for norsk mat. NYT NORGE gjør det enkelt for deg å velge norske matprodukter i butikken.

Norske råvarer
NYT NORGE-merket garanterer bruk av norske råvarer. Kjøtt, egg og melk er alltid fra Norge. For sammensatte produkter er det tillatt med inntil 25 % ikke-norske ingredienser, eksempelvis salt, ris og sukker som vi ikke produserer her til lands.

Videreforedlet i Norge
NYT NORGE stiller krav til at matvarene i sin helhet er produsert av virksomheter som er lokalisert i Norge.
 
Kvalitetssikret
Når du velger et produkt merket med NYT NORGE, er du sikret at råvaren kommer fra et gårdsbruk der hensynet til dyr, mennesker og miljø er ivaretatt etter bestemte standarder og at dette kan dokumenteres.
 
Kravene til NYT NORGE:
  • Råvarene skal være norske.
  • Råvarene skal være produsert på gårdsbruk som følger et bestemt kvalitetssystem; KSL (Kvalitetssystem i landbruket).
  • Produktene skal være laget av bedrifter som er lokalisert i Norge.
  • For kjøtt, melk og egg gjelder 100% norsk opprinnelse
  • For sammensatte produkter er det tillatt med inntil 25% ikke-norske ingredienser, som f.eks salt, ris og sukker

Les mer på www.nytnorge.no

Forbrukersenter

Forbrukertelefon     800 33 390
Hverdager  kl 10:00 - 14:00

 

Kontakt

Prior, Postboks 360, 0513 Oslo
 
Sentralbord tlf. 03070

 

 

 

Andre sider fra Nortura

nortura.no   gilde.no   thulefjord.no   eldhus.no