Søk:

Oppbevaring

Oppbevar kjølig - men temperér!

Egg bør oppbevares kjølig, helst i kjøleskap. Ved langtidslagring bør egg lagres ved 4°C. Unngå vekslende temperatur pga. faren for kondensdannelse. Da er de holdbare i flere uker, ja, egentlig i flere måneder. Men, på samme måte som ost, bør egg også tempereres før vi skal bruke dem, da kommer alle eggets gode egenskaper best fram. For egg tåler godt å oppbevares i romtemperatur (på kjøkkenbenken) et par dager før bruk. Man kan også gjerne fryse egg, men da må de knekkes først, og plomme og hvite røres sammen. Plomme og hvite kan også fryses hver for seg.

I butikk oppbevares egg ofte ved 12 °C. Dette skyldes at for rask nedkjøling etter legging øker faren for brist og brudd i skall og hinner. For høy temperatur stimulerer vekst av bakterier, både i og utenfor egghinner og øker fordampingshastigheten til vann. 12 °C er ergo ett kompromiss: Lavt nok til å kontrollere bakterievekst, høyt nok til å unngå brudd i skallet de første dagene, og lavt nok til å hindre fordamping. 12°er også en fin temperatur i forhold til temperatursvingninger som kan medføre kondens og muggdannelse på eggskallet.

I følge datostemplingen har egg en holdbarhet på 28 dager. Dette skyldes at Norge følger EUs regelverk. Norske egg inneholder ikke den farlige bakterien Salmonella, som kan finnes i utenlandske egg. Norske egg kan derfor trygt spises etter holdbarhetstidens utløp.

Verktøylinje

Forbrukersenter

Forbrukertelefon     974 33 390
Hverdager  kl 10:00 - 14:00

 

Kontakt

Prior, Postboks 360, 0513 Oslo
 
Sentralbord tlf. 03070
Personvern

 

 

Andre sider fra Nortura

nortura.no   gilde.no   thulefjord.no   eldhus.no